Vi henviser til sygehus når det er relevant.

Vi kan ikke henvise uden at have set og vurderet problemet.