Det er muligt at få en henvisning til psykolog hvis man opfylder visse krav, f.eks. depression, angst og dødsfald mv.. Du kan læse mere om henvisning til psykolog på Patienthåndbogen.

Vi kan ikke henvise til psykolog uden at have set og talt grundigt med dig. Det kan ikke klares over telefonen eller mail.

Der er en egenbetaling hos psykologen på ca kr. 400,- første gang og kr 330,- efterfølgende gange.

Såfremt man ønsker at benytte en sundhedsforsikring til psykolog, bedes man først kontakte forsikringen og høre hvad de kræver.