Vi laver attester i 3 grupper.

Kun kørekortsattest kan bookes online, alle andre attester kræver telefonisk henvendelse.

Forsikringsattester – efter skade eller før tegning af forsikring  – Forsikringsselskabet betaler langt de fleste af disse. Ganske få er for patientens regning (rejseforsikringerne oftest).

Kommunale attester – ofte vedrørende sygdom og udbetaling af offentlige ydelser – Kommunen betaler ALTID disse attester

Private attester – Kørekortsattester, attester til cykelløb, Highschool attester, Off-shore attester mv. – Disse betales af patienten, evt. af en arbejdsgiver, hvis attesten har forbindelse med arbejdet.

Sygemeldinger og mulighedserklæringer hører under private attester. Mulighedserklæring refunderes dog altid af arbejdsgiver.