Kære patienter

Her en opdatering fra klinikken. Vi arbejder fortsat på at undgå spredning af coronavirus i vores lægepraksis og lokalsamfund. 

Vi skal dog alle fortsat arbejde på at:

  • Mindske risikoen for smitte til sårbare risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.
  • Undgå at for mange smittes på en gang, så sundhedsvæsenet ikke kan følge med.
  • Undgå sygdom internt i praksis, så vi ikke kan varetage vores funktion i samfundet.

Hvem kan komme til læge nu?

Det korte svar er: Alle. Lægehuset vil dog – i langt højere grad end vanligt – hjælpe via telefon- eller videokonsultation. Man kan derfor nu bestille begge dele via Patientportalen på vores hjemmeside. Vores åbne konsultation forbliver lukket.

Man er også velkommen til blot at ringe til klinikken og lade sekretariatet guide til rette hjælp. I visse tilfælde vil vi kunne håndtere hele problemstillingen via telefon- eller videokonsultation. Andre gange vil vi bede patienten om at komme herind til hele konsultationen eller dele heraf (fx blodprøvetagning).

Årskontroller af patienter med kronisk sygdom gennemføres som udgangspunkt også. Igen, så vidt muligt uden fysisk kontakt.

 

Det korte af det lange er: Henvend jer som I plejer – men kom ikke uden forudgående kontakt til lægehuset.

 

Patientgrupper, der fortsat ses fysisk i lægehuset, og som (hvis man ikke har symptomer på sygdom i øvre luftveje) skal møde op som vanligt er bl.a.:

Årskontroller.

Nyopståede problemstillinger samt fortsat behandling, der ikke kan vente.

Børneundersøgelser, hvori der indgår børnevaccination.

5 -ugers børneundersøgelse.

Svangreundersøgelser.

Vaccination mod pneumokokker hos kronisk syge patienter.

Læs mere på:

https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/

https://politi.dk/corona/

https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus